Gutter 14

Gutter 14

KAMPINFORMASJON

Seriekamp mot <lag> <dag> <dato> på <kampsted>.

Kampstart kl. <kamptidspunkt>


Avreise/Fremmøte <sted> kl. <fremmøte tidspunkt>.


Spillertropp:

<spiller 1>, <spiller 2>, <spiller 3>, etc


TRENINGER

Vi er nå inne i sesong med seriekamper. Det kan derfor være at vi må flytte treninger på kort varsle pga kamper. Både våre egne og andre. Dette vil bli kunngjort fortløpende her.


Ellers så er treningen i utgangspunktet som følger;


<dag> <sted> kl. <tidspunkt>

<dag> <sted> kl. <tidspunkt>

<dag> <sted> kl. <tidspunktt>Hvis du ikke kan delta på fellestreninger så gjennomfør egentrening og gi beskjed til trener.

EGENTRENINGSPROGRAM

Under finner dere forslag på egentreningsprogram som kan brukes som komplementerende til fellestreninger, eller som kompensasjon for fellestreninger hvis man ikke har anledning til å delta på fellestreninger. Det bør være slik at dere hver uke har minimum 3 økter med fysisk trening.


Begge programmene er laget slik at man ikke trenger noe annet enn en klokke for å gjennomføre dem.


Egentreningsprogram 1 (Se program her)

Egentreningsprogram 2 (Se program her)

Spenst og hurtighet (Se program her)

Kontakt

Trener Håvard Ringen

- haavard.ringen@combiltel.no / 95 21 45 55

Trener Tommy Rudihagen

- tommy.rudihagen@rudihagen.no /                   

48 18 80 00

Lagleder Bjørn Bratlien

- bibratli@gmail.com / 91 11 37 68

Lagleder Eva Sissel Nyhus

- evany@live.no / 90 63 89 95

Lagleder Øyvind Skuterud

- oesku@online.no/

Kalender