Bilder og Video

Retninglinjer for bruk av Bilder og Video i Fron Fotball


Som hovedregel skal det alltid hentes inn samtykke fra foresatte før publisering på nettsider og sosiale medier. Når du skal dele bilder eller film på nett, må du forholde deg til både personopplysningsloven og åndsverkloven.


I tillegg bør du vurdere om det er etisk riktig å publisere bildene. Dersom man ønsker å bruke bilder på sine nettsider skal man ha innhentet et godkjent samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år. Samtykke skal hentes inn før offentliggjøringen.


Det er ulovlig å legge ut bilder av andres barn uten tillatelse fra foresatte. I tillegg til å bryte åndsverksloven og personopplysningsloven når man gjør det, kan uansvarlig bildedeling få alvorlige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse.